שיטות וביצוע

תרגום

התרגום נעשה תוך שימת דגש על איכות שפת היעד, וזאת תוך כדי שמירה על מהות הטקסט המקורי.
שמירה על אחידות המושגים על ידי שימוש בתוכנות תרגום, אשר עובדות עם מסד נתונים השומר את המושגים המקצועיים לשימוש חוזר.

עריכה לשונית והגהה

אלביאן מייחסת חשיבות רבה לעריכה הלשונית, היות והיא מבטיחה שהתוצר יהיה מותאם לשפת היעד באופן מושלם. העורך הלשוני סוקר את החומר ובודק את התאמתו לכללי הדקדוק והתחביר בשפת היעד, וזאת מבלי להיות מושפע מטקסט המקור.

עימוד, עיצוב והוצאה לאור

בנוסף לשירותי התרגום והעריכה הלשונית, אלביאן מספקת ללקוחותיה שירותי עימוד, עיצוב והוצאה לאור.
אנו מספקים ללקוח את כל השירותים הקשורים לשפה הערבית כך שהתוצר הסופי יהיה בסטנדרטים גבוהים ואיכותיים.