לקוחות

אוניברסיטאות
אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהתרגום מחקרים אקדמאיים
האוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחהתרגום ארבעה ספרים של הקורס "פסיכולוגיה בחינוך"
אוניברסיטת תל אביבעריכה חוברת עבור החוג לריפוי בעיסוק


מוזיאונים
מוזיאון ישראלמוזיאון ישראלתרגום השילוט החדש של המוזיאון
מוזיאון מגדל דודמוזיאון מגדל דודתרגום תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות במוזיאון


מוסדות חינוכיים
רשת אורטרשת אורטתרגום חומרים שונים
אורט ישראלרשת אורטתרגום חומרים שונים